1. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat

(Dojč, 09.12.2023)

1. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat

(Dojč, 09.12.2023)

Výstavný katalóg

Výstavný katalóg

Program:

Príjem morčiat od 7:30 do 9:00.
Začiatok posudzovania o 9:30.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 17:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!

Organizatori:

Jana a Zuzana Morávková, Mgr. Ivana Gulánová, Nina Poláková

Posudzovatelia:

Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ), Mgr. Anna Prikrtová (CZ)

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 30 €. O proteste rozhodne komisia zložená z organizátorov a posudzovateľov. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech organizátorov výstavy.

Upozornenie:

Skontrolujte si správnosť údajov Vašich prihlásených morčiat. Ak údaje nie su správne, tak pred začiatkom posudzovania si vyžiadajte opravu u organizátorov. Oprava údajov na výstave je možná len v prípade, ak chybu spôsobil organizátor výstavy.

Prihlásené morčatá:

Prihlásené morčatá

Pre plné zobrazenie všetkých stĺpcov odporúčame použiť zariadenie s veľkou obrazovkou, napríklad počítač alebo notebook.

Pre menšie obrazovky sú niektoré stĺpce skryté. Pre zobrazenie viacerých údajov prosím otočte zariadenie do vodorovnej polohy. V prípade väčšej obrazovky budú viditeľné všetky stĺpce.

Č. Meno Št. Plemeno Trieda Pohlavie Dát. nar. Farba srsti Evid. č. Predaj Vystavovateľ
1 Narnia Cavy in Motion A Hladké Baby samica 12.07.2023 Ice cream - nie Michal Skotnický, SK
2 Unity from Dragon Shire A Hladké Baby samica 11.07.2023 aguti čierna biela - nie Dominika Čápová, CZ
3 Pandora Cavy in Motion A Hladké Baby samica 01.09.2023 californská čierna krémová - nie Michal Skotnický, SK
4 Vanity Fair from Dragon Shire A Hladké Baby samica 18.07.2023 californská čierna krémová - nie Dominika Čápová, CZ
5 Terezka Charqie A Hladké Baby samica 10.07.2023 otter čierna - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
6 Angie Malá Labka A Hladké Junior samica 02.04.2023 biela - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
7 Biela Snehulienka Green Garden A Hladké Junior samica 11.06.2023 biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
8 Ellie Juráš A Hladké Junior samica 28.03.2023 biela - nie Tereza Paříková, CZ
9 Fatima Olivia Village A Hladké Junior samica 27.03.2023 biela - nie Tereza Paříková, CZ
10 Enola z Tyršovy zahrady A Hladké Junior samica 28.03.2023 červená - nie Marcela Vokáčová, CZ
11 Dominica Domino A Hladké Junior samica 29.03.2023 čierna - nie David Kreuz, CZ
12 Flint Juráš A Hladké Junior samec 28.03.2023 krémová - nie Tereza Paříková, CZ
13 Mr. CREAM from Micky A Hladké Junior samec 09.07.2023 krémová - nie Simona Šebeštínová, SK
14 Vanilka Little Goldie A Hladké Junior samica 28.04.2023 krémová - nie Tereza Paříková, CZ
15 Gorgonzola from BuPo A Hladké Junior samica 13.03.2023 biela-béžová-šafránová - nie Alexandra Polášková, SK
16 GLOSSY Nyroen A Hladké Junior samica 03.07.2023 californská čierna biela - nie Michaela Kaderiaková, SK
17 DOLLY Z BOBRAVSKÉ VRCHOVINY A Hladké Junior samica 09.04.2023 californská čierna krémová - nie Simona Šebeštínová, SK
18 ELTON Nyroen A Hladké Junior samec 27.04.2023 californská čokoládová biela - nie Michaela Kaderiaková, SK
19 ENNIE Z BOBRAVSKÉ VRCHOVINY A Hladké Junior samica 16.04.2023 californská čokoládová buff - nie Simona Šebeštínová, SK
20 Chris Little Goldie A Hladké Adult samec 01.10.2021 biela - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
21 Ria Malá Labka A Hladké Adult samica 25.06.2022 biela - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
22 Dixie Little Goldie A Hladké Adult samica 14.01.2022 krémová - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
23 Rio Malá Labka A Hladké satén Adult samec 25.06.2022 krémová - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
24 Rose Malá Labka A Hladké Adult samica 25.06.2022 krémová - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
25 Ulyana Anubis A Hladké Adult samica 01.09.2022 zlatá-biela - nie Katarína Fabová, SK
26 Prince Charqie A Hladké Adult samec 22.11.2022 argente slate šafránová SK/2023/00217 nie Jana a Zuzana Morávková, SK
27 NOEL CALI from Micky A Hladké Adult samec 24.02.2023 californská krémová čokoládová - nie Simona Šebeštínová, SK
28 Ylly Charqie A Anglický crested Baby samica 18.08.2023 čierna-biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
29 Vítek Charqie A Anglický crested Baby samec 29.07.2023 slate-zlatá-biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
30 Waffle Honey Charqie A Anglický crested Baby samica 05.08.2023 slate-zlatá-biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
31 Galadriel z Tyršovy zahrady A Anglický crested Junior samica 04.05.2023 červená - nie Marcela Vokáčová, CZ
32 Malfoy z Tyršovy zahrady A Anglický crested satén Junior samec 26.06.2023 červená - nie Marcela Vokáčová, CZ
33 Abbie Malá Labka A Anglický crested Junior samica 02.04.2023 krémová - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
34 Chewiee from BuPo A Anglický crested Junior samica 14.04.2023 biela-čierna - nie Alexandra Polášková, SK
35 Dakota Felix Felicis A Anglický crested Junior samica 08.05.2023 slate-biela SK/2023/00207 nie Katarína Fabová, SK
36 Flavia Mulan A Anglický crested Junior samica 09.05.2023 slate-biela - nie Nina Poláková, SK
37 Chriss from BuPo A Anglický crested Junior samec 14.04.2023 biela-čierna s červenou - nie Alexandra Polášková, SK
38 Chyioka from BuPo A Anglický crested Junior samica 14.04.2023 čierna s bielou a červenou - nie Alexandra Polášková, SK
39 Qwerty The King of Colors Charqie A Anglický crested Junior samec 15.06.2023 čierna-červená-biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
40 Verunka Šumavský sen A Anglický crested Junior samica 10.05.2023 čierna-červená-biela - nie Alexandra Polášková, SK
41 Darci Felix Felicis A Anglický crested Junior samica 08.05.2023 slate-zlatá-biela SK/2023/00206 nie Katarína Fabová, SK
42 Dorothy Felix Felicis A Anglický crested Junior samica 08.05.2023 slate-zlatá-biela SK/2023/00209 nie Katarína Fabová, SK
43 Fancy Mulan A Anglický crested Junior samica 09.05.2023 slate-zlatá-biela - nie Nina Poláková, SK
44 Brunetka Felix Felicis A Anglický crested Junior samica 05.05.2023 solid aguti čierna červená s bielou a červenou - nie Katarína Fabová, SK
45 Jessica from Dragon Shire A Anglický crested Junior samica 12.04.2023 fox černá - nie Dominika Čápová, CZ
46 HEARTBREAKER Nyroen A Anglický crested Junior samec 07.07.2023 californská čierna biela - nie Michaela Kaderiaková, SK
47 Zendaya z Tyršovy zahrady A Anglický crested Adult samica 01.03.2023 červená - nie Marcela Vokáčová, CZ
48 Rozetko Malá Labka A Anglický crested Adult samec 25.06.2022 ice cream - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
49 Ulla Charqie A Anglický crested Adult samica 09.01.2023 červená s bielou SK/2023/00215 nie Jana a Zuzana Morávková, SK
50 Ctibor Felix Felicis A Anglický crested Adult samec 15.10.2022 červená-biela SK/2022/00238 nie Katarína Fabová, SK
51 Lomka Pascale A Anglický crested Adult samica 12.02.2023 čierna-biela-červená - nie Veronika Adamová, SK
52 Queen of colors Charqie A Anglický crested Adult samica 23.11.2022 čierna-červená-biela SK/2023/00211 nie Jana a Zuzana Morávková, SK
53 Quinhos Charqie A Anglický crested Adult samec 23.11.2022 čierna-červená-biela - nie Nina Poláková, SK
54 Eria Green Garden A Anglický crested Adult samica 13.09.2021 slate-biela so zlatou - nie Nina Poláková, SK
55 Ivanka Charqie A Anglický crested Adult samica 20.06.2022 slate-biela so zlatou SK/2022/00272 nie Jana a Zuzana Morávková, SK
56 Belle Mulan A Anglický crested Adult samica 19.06.2022 slate-zlatá-biela - nie Nina Poláková, SK
57 Celestínka Charqie A Anglický crested Adult samica 26.03.2022 slate-zlatá-biela SK/2022/00167 nie Jana a Zuzana Morávková, SK
58 Florence Green Garden A Anglický crested Adult samica 17.09.2021 slate-zlatá-biela - nie Nina Poláková, SK
59 Stuart Charqie A Anglický crested Adult samec 24.11.2022 slate-zlatá-biela - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
60 Taiana from Dragon Shire A Anglický crested Adult samica 22.11.2021 aguti čierna biela - nie Alexandra Polášková, SK
61 Wind Madre Tea A Americký teddy Junior samec 30.06.2023 čierna-biela - nie Lukáš Formánek, CZ
62 Chirimoya Pétalo de Oro A Americký teddy Adult samica 21.08.2022 čierna - nie Alexandra Polášková, SK
63 Francis Rezekvítek A Americký teddy Adult samica 17.11.2022 buff-biela - nie Veronika Grossmanová, CZ
64 Sacred space Rezekvítek A Americký teddy Adult samica 20.11.2020 buff-biela - nie Veronika Grossmanová, CZ
65 Amanda Rezekvítek A Americký teddy Adult samica 13.02.2020 oranžová-biela - nie Veronika Grossmanová, CZ
66 Galiope Rezekvítek A Americký teddy Adult samica 28.04.2021 čokoládová-buff-biela - nie Veronika Grossmanová, CZ
67 Isidor Rezekvítek A Americký teddy Adult samec 16.12.2022 čokoládová-buff-biela - nie Veronika Grossmanová, CZ
68 Sun Shadow Liwelo Star A Sheltia Baby samec 18.07.2023 červená-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
69 Vibis Velvet Liwelo Star A Sheltia Baby samec 29.07.2023 čierna-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
70 Niklas Saxabara A Sheltia Junior samec 12.04.2023 červená-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
71 Pretty Keyleh Liwelo Star A Sheltia Junior samec 23.05.2023 červená-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
72 Thor Saxabara A Sheltia Junior samec 30.6.2023 čierna-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
73 Thorin Takku Liwelo Star A Sheltia Junior samec 12.06.2023 čierna-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
74 Mr. Bombastic Saxabara A Sheltia Junior samec 02.04.2023 aguti čierna biela - biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
75 Kersay Black Face Liwelo Star A Coronet Junior samica 25.04.2023 čierna-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
76X Regina Galathilion A Coronet Junior samica 04.07.2023 aguti čierna biela - biela - nie David Kreuz, CZ
77 Rosalinne Saxabara A Texel Baby samica 14.07.2023 červená-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
78 Joren Red Face Liwelo Star A Texel Adult samec 23.02.2023 červená-biela - nie Jaroslava Kladivová, CZ
79 Uwe Pascale A Alpaka Baby samec 11.07.2023 aguti čierna červená - nie Eva Bednárová, SK
80 Uli Pascale A Alpaka Baby samec 11.07.2023 tan čierna - nie Eva Bednárová, SK
81 Marigold Verrunculosa A Alpaka Adult samec 15.09.2020 biela-čokoládová - nie Lukáš Výleta, SK
82 Yuzu Pétalo de Oro A Lunkarya- peruánec Baby samec 11.07.2023 krémová-biela - nie Lukáš Formánek, CZ
83 Kai Fluffy family A Lunkarya- peruánec Junior samec 28.06.2023 biela so zlatou a slate - nie Lukáš Výleta, SK
84 Fioretta Secret Garden B Skinny Baby samica 15.08.2023 oranžová-biela - nie Katarína Fabová, SK
85 Rixie Sweet Fergie B Baldwin Junior samica 27.04.2023 čierna-červená - nie Lukáš Formánek, CZ
86 Hugo Allexis B Cuy Adult samica 05.06.2022 argente lila biela - biela - nie Lukáš Formánek, CZ
87 Daisy Little Goldie C - - samica 14.01.2022 biela - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
88 Kiara Malá Labka C - - samica 17.06.2022 červená - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
89 Alex Malá Labka C - - samec 02.04.2023 krémová - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
90 Bak Curie pie pigs of Slovak C - - samec 27.04.2023 krémová - nie Mária Holánová, SK
91 Happy Avanger Cavia C - - samica 10.11.2022 slate-blue - nie Martin Podolan, SK
92 Bruno Verrunculosa C - - samec 27.07.2023 červená-biela - nie Lukáš Výleta, SK
93 Jasmínka Charqie C - - samica 01.05.2023 čierna s bielou - nie Jana a Zuzana Morávková, SK
94 Chips z Košutky C - - samec 12.09.2022 oranžová-biela - nie Katarína Fabová, SK
95 Awia Green Garden C - - samica 06.09.2021 červená-čierna-biela - nie Viktória a Vanesa Polákové, SK
96 Persefona Green Garden C - - samica 05.06.2022 čierna-červená-biela - nie Laura Jankovičová, SK
97 Pikachu Basileus C - - samec 29.10.2022 čierna-červená-biela - nie Alexandra Polášková, SK
98 Timko - Tigrík Charqie C - - samec 29.12.2022 čierna-červená-biela - nie Mária Morávková, SK
99 Henry Charqie C - - samec 15.06.2022 slate-biela so zlatou - nie Laura Jankovičová, SK
100 Pinochio Charqie C - - samec 14.06.2023 slate-biela so zlatou SK/2023/00423 nie Martin Podolan, SK

Legenda: 'X' pri katalógovom čísle znamená, že morča bolo nahlásené po uzávierke alebo priamo na výstave - bez nároku na ocenenia (výnimkou je CAC).

Generálni sponzori:

Sponzori:

Natália Nemcová Jankovičová

Propozície:

www.cavyshow.sk

Zoznam vystavovateľov:

VystavovateľOrg.E-mail
Jana a Zuzana Morávková, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jaroslava Kladivová, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Eva Bednárová, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Michaela Kaderiaková, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katarína Fabová, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Veronika Adamová, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Lukáš Výleta, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Nina Poláková, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mária Morávková, SK-Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Laura Jankovičová, SK-Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tereza Paříková, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Lukáš Formánek, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mária Holánová, SK-Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Alexandra Polášková, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
David Kreuz, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Michal Skotnický, SKorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Viktória a Vanesa Polákové, SKZOCHM.SKTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Veronika Grossmanová, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dominika Čápová, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Marcela Vokáčová, CZorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Simona Šebeštínová, SKorg. CZTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Martin Podolan, SK-Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Generálni sponzori:

Sponzori:

Natália Nemcová Jankovičová

Propozície:

www.cavyshow.sk

Šampionát SR - podmienky

Slovenský šampión mladých (SKCJ)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

Slovenský šampión (SKCH)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

Grandšampión (SKGC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.

Interšampión (SKIC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

Viac informácií na cavyshow.sk alebo szch-morcata.sk

Vyšehradský šampión - podmienky

Morča musí mať udelené šampionáty zo Slovenska, Česka a Poľska:
SKJC/SKCH - CZCH - PLJC/PLCH.

Viac informácií na cavyshow.sk alebo zochm.sk